Uchwała 4Z/2021 z 17 listopada 2021 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego

Rozwoju zwołuje na dzień 11 stycznia 2022 r. na godzinę 13.00 w pierwszym terminie oraz na

godzinę 13.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13A.

Porządek walnego

11 stycznia 2022 roku, ul. Gagarina 13a,

godz. 13.00 w pierwszym terminie,

godz. 13.15 w drugim terminie:

1) Otwarcie Walnego,

2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,

3) Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4) Stwierdzenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kworum,

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu,

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu,

8) Dyskusje nad wnioskami,

9) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,

10) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej,

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Zarządu,

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej,

13) Wolne wnioski,

14) Zamknięcie.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Uchwała 3Z/2021 z 2 czerwca 2021 r.


Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 r. na godzinę 9.00 w
pierwszym terminie oraz na godzinę 9.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków z własnej inicjatywy.
Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.
Porządek walnego zgromadzenia członków 24 czerwca 2021 r godz. 9.00 w. pierwszym
terminie, godz. 9.15 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:


1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków
2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej
3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków
4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum
5) Sprawozdanie z działalności Zarządu
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu
8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego
9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2020 rok
12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji
Rewizyjnej
14) Wolne wnioski
15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków


Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

Uchwała 3Z/2020 z 3 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 22 czerwca 2020r. na godzinę 12.45 w pierwszym terminie oraz na godzinę 13.00 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

 

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 22 czerwca 2020 roku godz. 12.45 w pierwszym terminie, godz. 13.00 w drugim terminie ul. Gagarina 13a jest następujący:

 

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

 

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

 

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

 

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

 

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

 

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

 

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

 

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

 

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2019 rok

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

 

14) Wolne wnioski

 

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

Uchwała 6Z/2019 z 13 MAJA 2019 r.

 

Zgodnie z §24 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r. na godzinę 11.45 w pierwszym terminie oraz na godzinę 12.00 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.

Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13a.

 

Porządek walnego zgromadzenia członków 17 czerwca 2019 roku

godz. 11.45 w pierwszym terminie,

godz. 12.00 w drugim terminie

ul. Gagarina 13a

1) Otwarcie walnego zgromadzenia członków

2) Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej

3) Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia członków

4) Stwierdzenie poprawności zwołania walnego zgromadzenia członków oraz kworum

5) Sprawozdanie z działalności Zarządu

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu

8) Opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego

9) Dyskusje nad sprawozdaniami, wnioskami i opinią

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i podziału wyniku finansowego za 2018 rok

12) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

13) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej

14) Wolne wnioski

15) Zamknięcie walnego zgromadzenia członków

 

 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

 

 

Stowarzyszenie jest Partnerem kolejnej

 

VI Międzynarodowej Konferencji Finanse i Rachunkowość Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 

W tym roku organizowana Konferencja towarzyszy uroczystym obchodom 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jubileusz wydziału ma uświetnić swoją obecnością Robert Engle, Laureat Nagrody Nobla w Dziedzinie Ekonomii.

 

i najważniejsze -

17 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się

Wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie na najlepsze  prace magisterskie z zakresu rozwoju zrównoważonego w finansach i rachunkowości.

 

więcej informacji

 https://sfa-conference.umk.pl/pages/program/