Objęcie patronatem konferencji naukowej

Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju objęło patronatem XI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – człowiek, innowacje, środowisko”, organizowaną przez Katedrę Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencja odbędzie w dniach 16-17 kwietnia 2024 r. w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: https://sites.google.com/view/fir-zr-cis-2024

Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.