Zgodnie z uchwałą 1Z/2017 w stowarzyszeniu obowiązują następujące składki:
•    składka członkowska roczna w wysokości 50 zł, płatna w terminie do końca danego roku kalendarzowego,
•    składki członkowskiej wpisowej w wysokości 60 zł, płatnej w terminie do 2 miesięcy od daty uchwały przyjmującej w poczet członków.

Składki należy wpłacać na konto:

 


STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Gagarina 13a
87-100 Toruń

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
91 2030 0045 1110 0000 0382 9870

Z dopiskiem w zależności od rodzaju składki:
nazwisko_imię_roczna 2017
lub
nazwisko_imię_wpisowa