dr hab. Damian Walczak
Prezes

prof. dr hab. Leszek Dziawgo
Wiceprezes

dr Ewa Chojnacka
Skarbnik

dr Dorota Krupa

Sekretarz