dr Dariusz Piotrowski
Prezes Zarządu

dr Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Wiceprezes Zarządu

dr Ewa Chojnacka-Pelowska
Skarbnik

dr Dorota Krupa
Sekretarz