dr Damian Walczak
Prezes

prof. dr hab. Leszek Dziawgo
Wiceprezes

dr Dorota Krupa
Skarbnik

dr Ewa Chojnacka
Sekretarz