Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego  Rozwoju zwołuje na dzień 7 czerwca 2016 r. na godzinę 14.00 w pierwszym terminie oraz na godzinę 14.15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy.
Odbędzie się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Toruniu, przy ulicy Gagarina 13A.

Z poważaniem,

w  imieniu Zarządu
Damian Walczak
wiceprezes Stowarzyszenia

Proponowane zmiany

Uchwała