Informacja o zmianach w Zarządzie Stowarzyszenia

W dniu 18 października 2023 r. w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia dokonano zmian w Zarządzie oraz w składzie Komisji Rewizyjnej.

Nowym Prezesem został dr Dariusz Piotrowski, Wiceprezeską dr Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej dr Anna Iwona Piotrowska.